بسمه تعالی

نرم افزارهای مهندسی مکانیک بسیار زیاد هستند و بعضی از آنها علاوه بر این رشته در دیگر رشته ها هم کاربرد دارند.

مهم ترین وپر استفاده ترین این نرم افزارها عبارتند از:

1-catia

2- ansys

3-mechanical

4-auto cad

5-auto plant

6-piping

7-carrier

8-pipe net

9-working model

10-fluent

11-abaqus

نرم افزارهای دیگری نیز در این زمینه وجود دارد اما پر کاربرد ترین آنها همین 11 مورد است


دسته ها :
چهارشنبه نهم 5 1387
X