بسمه تعالی

در میان نرم افزارهای طراحی مکانیکی نرم افزاری مانند catia v5 از جایگاه ویژه ای برخوردار است

زیرا این نرم افزار نه تنها با دارا بودن محیط های کاری متعدد مراحل cad-cae-cam  محصولات را پشتیبانی می کند ، بلکه پا را فراتر از مراحل طراحی ، تحلیل و ساخت می گذارد و با قرارگیری در سیستمی یکپارچه و در کنار

سایر راه حل های نرم افزاری مدیریت چرخه تولید محصول، مدیریت تمام مراحل تولید یک محصول را از ایجاد آن در ذهن طراح تا مرحله از رده تولید خارج شدن آن را پوشش می دهد. به عبارت بهتر catia v5  نرم افزار طراحی ساخت وتولید استکه قدرت مدیریت کل کنترل و مدیریت  کل فرایند ولید محصول را دارا است.

نرم افزار catia v5  مجموعه ای در حدود 120 محیط کاری مختلف است که هر کدام از آنها با هدف پاسخگویی به نیاز بخشی از فرایند ساخت و تولید محصول ایجاد شده اند. یکی از اهداف ایجاد catia v5    حرکت به سوی تعریف دیجیتالی محصول محصول و ایجاد نمونه های سه بعدی مجازی از آنهاست  تا بدین وسیله با افزایش خلاقیت و نوآوری ، هزینه های تولید کاهش پیدا کند وقدرت رقابت صنایع دارای این تکنولوژی در بازار رقابتی دنیا افزایش یابد.                     


دسته ها :
چهارشنبه نهم 5 1387
X