نرم افزار Auto PLANT کاربردی ترین نرم افزار در زمینه piping می باشد و بگونه ایطراحی شده است که قابلیت انجام یک plant را دارا ، و شامل کتابخانه ی می باشد. اساس کار آن ترسیم به صورت سه بعدی بوده، که پس از پایان ترسیم توانایی دارد از طرح موجود Bill of Material و Isometric   تهیه نماید و به کاربر این امکان را می دهد که در محیط طرح به حرکت و جستجو بپردازد و مزیت آن نسبت به برنامه های مشابه ، سرعت در ترسیم ، دقت درکارو ایجاد SPEC مورد نیاز است. فراگیری این نرم افزار به کلیه مهندسین طراح در صنایع مختلف اعم از نفت ، گاز ، پتروشیمی و کارشناسان کارخانه های فرایندی و نیز کلیه دانشجویان رشته های مربوطه توصیه می گردد.
دسته ها :
چهارشنبه نهم 5 1387
X